ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານ ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ ປະຈຳປີ 2015

ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານ ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ ປະຈຳປີ 2015 ຂື້ນໃນວັນທີ 12 ກຸມພາ 2016 ຢູ່ທີ່ ໂຮງແຮມ ດອນຈັນພາເລດສ໌ ໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ ໂຄງການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງຜູ້ທຸກຍາກໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ (MAFIPP/UNCDF). ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຮອງຜູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ພ້ອມນີ້ກໍ່ມີບັນດາ ທ່ານເຈົ້າເມືອງ ແລະ ຮອງເຈົ້າເມືອງ, ບັນດາທ່ານຫົວໜ້າກົມ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ທີ່ມາຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈຳພາກ, ບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

 

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອສະຫຼຸບວຽກງານ ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ ປະຈຳປີ 2015 ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການປີ 2016.

 

ໃນໄລຍະຊຸມປີຜ່ານມາ ການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວພໍສົມຄວນໃນຫຼາຍດ້ານ, ໃນນັ້ນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍ່ໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານ – ໂຄງການຕ່າງໆ ໃຫ້ບັນລຸຜົນສໍຳເລັດຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 7 ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ເອື້ອອໍຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຍັງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ທຸກຍາກ, ກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນຄອບຄົວ ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໄດ້. ສະນັ້ນ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງໄດ້ວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາຂະແໜງການເງິນຊົນນະບົດ ແລະ ການເງິນຈຸລະພາກ ໃຫ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມືໃນການປະຕິບັດແຜນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານ ໂດຍມອບໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

 

ປະຈຸບັນ ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ ​ທີ່ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຂອງ ທະນາຄາ​ນ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລວມທັງໝົດມີ 31 ແຫ່ງ ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ. ມີຍອດຊັບສິນເພີ່ມຂື້ນ 45,11%, ໜີ້ສິນເພີ່ມຂື້ນ 38,73%, ຍອດເງິນຝາກເພີ່ມຂື້ນ 75,85%, ຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດເພີ່ມຂື້ນ 45,06%, ສະມາຊິກເພີ່ມຂື້ນ 11,45% (ທຽບໃສ່ປີ 2014).

Share on Facebook Share
Share on Twitter Tweet
Print this Print