ຈົດຫມາຍ​ຮຽກ​ເຊີນ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ຈຸ​ລະ​ພາກ, ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ ແລະ ບັນດາທະນາຄານ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​​ໃຈສະຫມັກຫນັງສືເຈດຈຳນົງ (EoI#8)

​ຮຽນ ບັນທ່ານ ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ຈຸ​ລະ​ພາກ, ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ ແລະ ບັນດາທະນາຄານ.

 

ກອງ​ທຶນ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ບໍລິການ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ທີ່​ຫລາກ​ຫລາຍ ​ແລະ ທົ່ວ​ເຖິງ ມີຄວາມຍິນດີແຈ້ງການມາຍັງບັນດາທ່ານ ເພື່ອຊາບວ່າ “ໃນເວລານີ້ ກອງທຶນຂອງພວກເຮົາ ຂໍ​ຮຽກ​ເຊີນ​ບັນດາ ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ຈຸ​ລະ​ພາກ,  ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ ແລະ ບັນດາທະນາຄານ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​​ໃຈຍື່ນສະຫມັກຫນັງສືເຈດຈຳນົງ (EoI#8). ທີ່ມີ​ວັດຖຸ​ປະສົງ​ເພື່ອ​ເສີມ​ສ້າງ​ຄວາມ​ອາດ​ສາມາດ​ໃຫ້​ສະ​ຖາ​ບັນ, ບໍລິສັດ ແລະ ທະນາຄານໃຫ້ ​ມີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ ​ແລະ ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ​ຜູ້​ປະກອບ​ການ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ກ້າວ​ຫນ້າດ້ານ​ການ​ເງິິນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຫລາກ​ຫລາຍ ​ແລະ ທົ່ວ​ເຖິງ.

 

ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ໃຫ້​​ຜູ້ສະຫນອງ​ການບໍລິການດ້ານການເງິນເຂົ້າ​ຮ່ວ​ມ​​ປະມູນ​ພາຍ​ໄຕ້​ຂົງເຂດວຽກທີ 8, ຫົວ​ຂໍ້ “ ການສືກສາຂໍ້ມູນທາງການຕະຫລາດ – ” [FIF-EoI#8].

ສຳລັບ​​​ເນື້ອ​ໃນ​ຫລັກ​ທີ່​ສະ​ເຫ​ນີ​ໃຫ້​ທ່ານ​ສະ​​ແດງ​ເຈດ​ຈຳນົງ​ໃນ​ຄັ້ງນີ້​​​ແມ່ນ: ການໃຫ້ບໍລິການຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ (SEZs).

 

ສຳລັບແບບ​ຟອມການສະຫມັກ ​ແລະ ​ເອກະສານ​ປະກາດຮັບ​ສະຫມັກຫນັງສື​ເຈດ​ຈຳ​ນັງ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຕິດ​ຄັດ​ມາ​ນຳ​ອີ​ເມ​ວລ໌ນີ້​ດ້ວຍ

ອີເມວກອງທຶນ FIF: fif@mafipp.org

ເບີໂທກອງທຶນ FIF: 021 26-1224

ເບີໂທຫ້ອງການໂຄງການ MAFIPP: 021 26-1012

ເບີແຟັກ: 021 26-2906

 

150908 (Lao) Expression of Interest Form

151106 (Lao)Call for EoI #8 -leveraging SEZs eco impact

1509087(Eng) Expression of Interest Form

Share on Facebook Share
Share on Twitter Tweet
Print this Print